Napiszemy wniosek o dofinansowanie POIR

Dofinansowania z Unii Europejskiej to wspaniała okazja, która pozwala nam na przykład na rozwój firmy z pieniędzy publicznych. Jedną z możliwości pozyskania funduszy UE dla przedsiębiorców jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Nie jest jednak łatwo uzyskać środki z tego programu, gdyż jego głównym celem są inwestycje w innowacje oraz nowe technologie.

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych - EaSI

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych -EaSI to powstały stosunkowo niedawno, ogólnoeuropejski projekt, który obok Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym i Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji tworzy czwarty filar inicjatywy na rzecz wykluczenia społecznego i zatrudnienia w latach 2014-2020.

Kreatywna Europa

Program „Kreatywna Europa” wszedł w życie ze styczniem bieżącego roku. Ma ona do wykorzystania 1,46 mld EUR. Co może liczyć na wsparcie? Na pewno takie obszary jak kino, teatr, literatura, telewizja.

Dotacje na 2014 rok

Dotacje na 2014 rok to szansa na realizację określonych celów dla wielu osób. Nowy okres programowania (czyli lata od 2014-2020) przewiduje 6 programów o szerokim gronie beneficjentów, które mają przyczynić się do rozwoju kraju, jego wzrostu gospodarczego, ale nie tylko. Są też programy, które stawiają na ochronę środowiska naturalnego, cyfryzację, czy rozwój pod względem technologii.

Pisanie wniosków o dotację POIR Katowice

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój stawia na innowacje oraz nowe technologie. Skorzystać mogą z niego przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, klastry. Warto pomyśleć o dotacji w ramach tego programu. Dzięki niej możemy rozwinąć firmę ze środków publicznych, a nie własnych. Dlatego trzeba wykorzystać taką okazję.

Dotacje z Unii Europejskiej

Dotacje z unii europejskiej to nic innego jak narzędzia służące realizacji polityki spójności, której głównym celem jest zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju między regionami UE poprze pomoc słabiej rozwiniętym sektorom gospodarczym. Ponieważ nasz kraj w wielu dziedzinach nie dorównuje standardom europejskim, nasi przedsiębiorcy korzystać mogą z wielu możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Zadaniem funduszy regionalnych jest zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki w stosunku do innych państw czy zmniejszenie poziomu bezrobocia.

Wniosek o dofinansowanie z UE

Jeśli chodzi o dotacje unijne nie ma uniwersalnej recepty, która powie nam co powinniśmy zrobić aby je otrzymać. Nikt nie poda nam wskazówek zapewniających sukces. Istnieje co najwyżej lista kroków, dzięki którym będziemy wiedzieli co po kolei powinniśmy robić. Niestety, wbrew powszechnej opinii sam wniosek o dofinansowanie z UE, stworzony bez uprzednich przygotowań nie wystarczy.

Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

W latach 2014-2020 realizowany będzie program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Jest to projekt, w którym połączono 3 inne programy unijne:

- PROGRESS- program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej,
- EURES – europejskie służby zatrudnienia,
- Europejki Mechanizm Mikrofinansowy Progress.

Wniosek działanie POIR

Czas rozpocząć starania o otrzymanie dotacji z Unii Europejskiej! Od czego zacząć? O czym pamiętać? Co można zignorować, a co jest bardzo ważne? Kto może otrzymać pieniądze i na co można je przeznaczyć? Pytań wiele, ale trudno o konkretną odpowiedź. Nadszedł moment, aby wszystko stało się jasne i aby każdy zainteresowany znał odpowiedź na każde z powyższych pytań.

Tags: 

Pisanie wniosków o dotację poir Lublin

Jedną z wielu usług jakie oferuje nasza firma jest pisanie wniosków o dotacje POIR Lublin. W Lublinie jest bardzo dużo osób, które chciałyby skorzystać z tego programu. Nie mają wystarczających środków finansowych, a chcą się rozwijać i podnieść poziom polskiej gospodarki. Unia Europejska postanowiła pomóc takim ludziom. Polska to kraj, którzy ma bardzo duży potencjał. Żyje w niej wiele młodych, zdolnych i inteligentnych osób, które zasługują na wsparcie.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60