Dotacje Unijne 2014

W ramach polityki spójności w latach 2014-2020 Polska może dostać ponad 70 mld euro. Dzięki decyzji Rady Europejskiej środki będzie można już pozyskać w pierwszym kwartale 2014 roku. Dotacje Unijne 2014 przekazane zostaną w ramach programów operacyjnych na różne cele zgodne z Umową Partnerstwa. Przeznaczane zostaną zatem nie tylko na rozwój przedsiębiorstw, zwiększenie ilości i jakości badań, transport, ale także na aktywizację zawodową.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dla osób pragnących dofinansowanie z unii europejskiej lata 2014-2020 powinny być na to dobrym okresem. Jest to czas kiedy wkraczamy w nową perspektywę finansową. Pojawiły się nowe programy operacyjne. W nowej perspektywie możemy skorzystać ze środków unii europejskiej w 6 krajowych programach operacyjnych. Wśród nich możemy wyróżnić: program Infrastruktura i Środowisko, program Inteligentny Rozwój, program Wiedza, Edukacja i Rozwój, program Polska Wschodnia, program Polska Cyfrowa oraz program Pomoc Techniczna.

Program POIR w Polsce

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 niektóre programy z poprzedniej perspektywy finansowej są kontynuowane jak na przykład PO Infrastruktura i Środowisko innych już nie ma np. PO Kapitał Ludzki. W nowej perspektywie finansowej jest 6 krajowych programów operacyjnych w tym wspomniany wcześniej PO Infrastruktura i Środowisko, a także PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja i Rozwój, PO Pomoc Techniczna, PO Polska Cyfrowa oraz PO Polska Wschodnia. Program POIR w Polsce ma właśnie za zadanie zwiększyć jej innowacyjność.

Pisanie wniosków POIR

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest 6 krajowych programów operacyjnych. Niektóre są kontynuacją programów z poprzedniej perspektywy, inne – dostępne w latach 2007-2013 zostały już zakończone, a w ich miejsce powstały nowe całkowicie inne programy. Wśród tych 6 krajowych programów możemy wyróżnić: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja i Rozwój, PO Polska Wschodnia, PO Polska Cyfrowa, PO Pomoc Techniczna.

Jak pozyskać dotację na POIR?

Wraz z nową perspektywą finansową na lata 2014 – 2020 i nowymi krajowymi programami operacyjnymi pojawiły się nowe pytania. Jednym z nich jest „jak pozyskać dotację na POIR”. POIR to właśnie jeden z nowych programów operacyjnych.

Polityka Spójności 2014-2020

Dofinansowanie kierowane do Polski będzie realizowane jako Polityka Spójności 2014-2020. Wszystkie działania będą zmierzały do poprawy stanu gospodarki w Polsce. W tym celu realizowane będzie 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych, których konkretne cele i założenia zostały opracowane w Umowie Partnerstwa przygotowanej przez Komisję Europejską.

Do krajowych programów operacyjnych zaliczają się:

Dotacja POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest nowym programem zastępującym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przewidziane jest 6 krajowych programów operacyjnych oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. PO Inteligentny Rozwój dotyczy w szczególności wzrostu innowacyjności, którego nie udało się osiągnąć jego poprzednikowi. Dokonanie tego w przypadku POIR ma odbyć się za sprawą zwiększenia powiązań sfery przedsiębiorstw ze sferą nauki oraz zwiększeniem jakości badań.

Cele tematyczne

Umowa Partnerstwa, która jest kontraktem pomiędzy Polską a Komisją Europejską, stanowi podstawę realizacji nowej perspektywy finansowej przewidzianej na lata 2014-2020. Określa ona kierunki działań, jakie będą podejmowane w oparciu o trzy polityki unijne, na które składają się:

- Polityka Spójności
- Wspólna Polityka Rolna
- Wspólna Polityka Rybołówstwa

Dotacja Unijna POIR

Czas biegnie, wszystko idzie do przodu, rozwija się. Oczywista rzeczą jest to, że każda zmiana na lepsze wymaga nakładu funduszy finansowych. Pada wówczas pytanie: skąd je wziąć?

Optymistycznym rozwiązaniem jest dotacja unijna POIR. Unia Europejska ciągle tworzy różne, kilkuletnie programy operacyjne, które mają pomóc rozwijać się międzynarodowej gospodarce, podwyższać standardy życia ludzi, chronić środowisko naturalne.
W styczniu przyszłego roku rozpocznie się nowy program- dotacja unijna POIR na lata 2014-2020. Jest ona następcą POIG-u.

Złożenie wniosku o dotację POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jedyny taki program z 6 krajowych programów operacyjnych, w którym tak dużą szanse na dotację mają zwykłe firmy i przedsiębiorstwa. Każdy z nich może myśleć nad złożenie wniosku o dotację POIR. W założeniach POIR możemy znaleźć zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności produktów polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dotację?

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60