Dotacje na rozwój firmy 2012

Zastanawiasz się, gdzie można dostać dotacje na rozwój firmy 2012 roku? Istnieje kilka sposobów na pozyskanie takiego dofinansowania. O dotację na założenie firmy można ubiegać się w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL- Działanie 6.2), z Funduszu Pracy, programów regionalnych, jak również w ramach różnych działań z PO IG. Każde z nich z pewnością ułatwi nowym przedsiębiorcom wejście w świat biznesu.

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2013

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2013 są powszechnie spotykane. Niektóre z nich dostać jest łatwo, inne nieco trudniej, lecz i te udaje się ludziom pozyskać. Jeżeli przedsiębiorca ma pomysł na nową e-usługę i chce ją świadczyć za pomocą Internetu, wówczas należy sięgnąć po dotacje przeznaczone właśnie dla takich osób - Działanie 8.1 PO IG.
Tutaj dofinansowanie może wynieść aż 600 000 zł, co powinno wystarczyć zarówno na stworzenie, wdrożenie, jak i promocję nowego e-biznesu.

Dotacje na rozpoczęcie działalności

Unia zachęcając nowych przedsiębiorców przydziela dotacje na rozpoczęcie działalności. Najczęściej dotacje te finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielane osobom bezrobotnym. Wsparcie wynosi 40 tys. zł na początek, a później co miesiąc otrzymuje się 1000 zł na obsługę bieżących wydatków firmy. Niemniej można także znaleźć inne dotacje przyznawane przedsiębiorcom, poniekąd wiążące się z rozpoczęciem nowej działalności- np. dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 dotyczące tworzenia, świadczenia i promocji nowych e-usług.

Po jakim okresie jest przyznawana zaliczka?

Wniosek o zaliczkę można wysłać jeszcze tego samego dnia kiedy podpisze się umowę o dofinansowanie z PARP. Wystarczy wejść na stronę PARP i wypełnić wniosek w generatorze wniosków o płatność. Ogólnie wnioski te są rozpatrywane szybko. Czas oczekiwania to ok. 30 dni. Również wysłany drogą elektroniczną wniosek należy wydrukować i wysłać do odpowiedniej jednostki RIF tak jak było to w przypadku wniosku aplikacyjnego.

Jak duża może być przyznana zaliczka?

Przedsiębiorca może jednorazowo wystąpić o wypłacenie zaliczki (do 30% dofinansowania pozostałego dofinansowania) czyli w przypadku pełnego dofinansowania to jest to kwota 147 000 zł.

Czy można zwrócić się do PARP o refundację kosztów, które ponieśliśmy na realizację projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

PARP nie refunduje kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku.

Czy dofinansowanie Unia wypłaca bezpośrednio Wnioskodawcy czy też firmom, które wykonują pracę nad projektem?

Dofinansowanie otrzymuje Wnioskodawca na specjalny rachunek bankowy. Ze środków tych sam reguluje wynagrodzenia za świadczone usługi a faktury przedstawia w PARP w celu refundacji poniesionych kosztów.

W jakim czasie od zakończenia etapów prac nad projektem należy wystąpić o refundację kosztów?

Wniosek o płatność rozliczający wydatki poniesione w zakończonym etapie Projektu należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia etapu Projektu.Wzór takiego wniosku jest dostępny na stronie PARP http://www.parp.gov.pl/index/index/745.

Czy załącza się do wniosku zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu ze składkami i podatkami?

Przy składaniu wniosku POIG 8.1 nie załącza się takich zaświadczeń. Oświadcza się tylko, że nie zalega się ze składkami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatkami wobec Urzędu Skarbowego.

Czy w ciągu jednego naboru mogę złożyć tylko jeden wniosek?

W ciągu jednego naboru można złożyć jeden wniosek dla jednej firmy. Jeśli wnioskodawca ma kilka firm może dla każdej z nich złożyć osobny wniosek na inny pomysł.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60