Czy w Generatorze wniosków można zmieniać dane i informacje?

Tak. Można w Generatorze wniosków nanosić dowolną ilość poprawek i zmian. Należy jednak pamiętać o tym, że po naciśnięciu przycisku: „zablokuj” nie będzie już można dokonywać takich czynności. Po zablokowaniu gotowego wniosku można już tylko go zarejestrować w systemie PARP.

Czy jeśli złoże wniosek w tym naborze i czekam na odpowiedź to mogę złożyć inny wniosek w ramach następnego naboru?

Jeśli wniosek nie otrzyma dofinansowania to jak najbardziej można w kolejnym naborze złożyć kolejny wniosek. Zwykle wyniki konkursu są ogłoszone przed kolejnym naborem dzięki czemu wnioskodawca wie czy otrzymał dofinansowanie a jeśli go nie otrzymał ma możliwość kolejnej próby.

Ile wynosi wkład własny?

Wkład własny wynosi proporcjonalnie: 30% w przypadku dofinansowania w wysokości 70% wartości projektu, 20% w przypadku dofinansowania w wysokości 80% wartości projektu.

Czy od otrzymanego dofinansowania płaci się podatek?

Jeśli chodzi podatek dochodowy to nie trzeba go uwzględniać w żadnych zeznaniach podatkowych ponieważ dotacje z UE są zwolnione z takiego podatku. Jeśli chodzi o podatek VAT to jeśli jest to dotacja z UE na rozwój ogólny przedsiębiorstwa to nie podlega również obowiązkowi zapłaty podatku VAT.

Czy po otrzymaniu można zawiesić lub zlikwidować działalność z powodu np.wypadku losowego?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie ponieważ PARP do każdego przypadku zawsze podchodzi w sposób indywidualny.

Ile osób mogę zatrudnić do realizacji projektu?

Do realizacji projektu można zatrudnić dowolną liczbę osób. We wniosku podaje się ile osób będzie zatrudnionych na umowę o pracę i realizując projekt należy te miejsca pracy utrzymać. Mogą zmienić się pracownicy natomiast liczba etatów musi być zachowana.

Czy e-learning jest e-usługą?

Tak. E-learning jest e-usługą i można na taką formę uzyskać dofinansowanie w ramach Działania POIG 8.1.

Gdzie składa się wniosek o dofinansowanie? Czy w dowolnej jednostce RIF?

Generator Wniosków dokonuje rejestracji wniosku w RIF właściwej ze względu na:
a) siedzibę – w sytuacji gdy Wnioskodawcą jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorstw,
b) miejsce zamieszkania – w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Ile egzemplarzy wniosku należy złożyć w PARP?

Należy złożyć tylko jeden oryginalny i podpisany we właściwych miejscach wniosek.

Jaka data uważana jest za datę złożenia wniosku?

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego rejestracji w Generatorze Wniosków.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60