Wnioski POIG 8.2

Wśród najbardziej popularnych działań innowacyjnej gospodarki w ostatnich latach zaraz obok wniosków POIG 8.1 stoją wnioski POIG 8.2. Cieszą się one dużym zainteresowaniem przede wszystkim dlatego, że nie jest wymagane kryterium prowadzenia działalności krócej niż rok tak jak to jest w Działaniu 8.1 .

Dotacje unijne 2012

Nasza firma pomaga uzyskać dotacje unijne 2012. W bieżącym roku odbędzie się jeszcze kilka konkursów w ramach których można otrzymać dotacje unijne dla swojej firmy. Do pozyskania będą pieniądze nie tylko na otworzenie własnej działalności gospodarczej ale również na jej rozwój. Zachęcamy do sięgnięcia po dotacje unijne 2012 w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka i organizowanych w jego ramach konkursów POIG 8.1 oraz POIG 8.2.

Wnioski o dotacje

Wszystkie wnioski o dotacje są dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i powinny być sporządzone w specjalnie do tego przygotowanym generatorze wniosków. Dane, które tam wprowadzamy do momentu zablokowania wniosku można zmieniać, ulepszać, kasować itp. Trzeba jednak pamiętać, że po naciśnięciu przycisku zablokuj wnioski o dotacje są już wysyłane do PARP i nie podlegają żadnej korekcie. Dlatego też trzeba bardzo uważać przy wprowadzaniu danych lub też zwrócić się do specjalisty, który zrobi to w sposób umiejętny i poprawny.

Tags: 

Własna firma dotacje

We współczesnym czasie każdy przedsiębiorca szuka w internecie pojęcia Własna firma dotacje. Jedni potrzebują tego wsparcia by założyć działalność inni już założyli ale chcieliby ją rozwijać. I jedni i drudzy mogą otrzymać taką pomoc z Unii Europejskiej. Istnieje kilka programów w ramach których takie wsparcie jest udzielane. Najbardziej cieszącym się zainteresowaniem jest program Innowacyjna Gospodarka a wśród niego Działanie POIG 8.1 oraz Działanie POIG 8.2. Należy wspomnieć, że w tym roku w ramach każdego z nich odbędą się po 3 konkursy w których można aplikować o dofinansowanie .

Dotacje europejskie dla firm

Dotacje europejskie dla firm to jak sama nazwa wskazuje dotacje przyznawane przez Unię Europejską przedsiębiorcom. Od dłuższego czasu cieszą się coraz większym zainteresowaniem szczególnie wśród młodych, pomysłowych osób, które dzięki swojej wiedzy i chęci stworzenia czegoś innowacyjnego chciałyby dzięki pomocy UE rozpozpocząć swoją działalność. Czasem pomysły są naprawdę zaskakujące i ciekawe. Właśnie takie inwestycje PARP popiera i finansuje. Dotacje europejskie dla firm są możliwe do pozyskania w organizowanych przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości różnorakich konkursach.

Dotacje dla firm

Obecnie wiele osób sięga po dotacje dla firm. Jedni na rozpoczęcie działalności inni zaś na jej rozwój. Wszystkie są ogólnie dostępne dlatego jeśli spełnia się kryteria warto spróbować. Dotacje dla firm, które dopiero mają powstać są przyznawane m. in. poprzez Urzędy Pracy. Pozostałe są przyznawane m. in. przez PARP (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) Jednym z Działań, które daje duże perspektywy rozwoju i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorcó jest Działanie POIG 8.1.

Wnioski POIG 8.1

W ciągu roku 2012 PARP zorganizuje aż 3 konkursy w ramach których będzie można składać wnioski POIG 8.1. Wszystkie nabory wniosków są już opublikowane na głównej stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wnioski POIG 8.1 mogą składać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż rok ( liczy się data na moment składania wniosku) i posiadają siedzibę firmy/spółki na terenie Polski. Również spółka z o.o. posiadająca udziały zagranicznego wspólnika i mająca siedzibę na terenie Polski może aplikować do tego konkursu.

Wyniki 8.1

Wyniki 8.1 są zawsze przekazywane Wnioskodawcy w formie listownej lub e-mailowej po każdym etapie oceny czy to formalnej czy merytorycznej. Do dofinasowania kwalifikują się tylko te wnioski, które uzyskały co najmniej 60/100 pkt oceny merytorycznej. Czas oczekiwania na wyniki 8.1 to około 4 miesięcy. Do tej pory zawsze było tak, że wyniki 8.1 były publikowane przed kolejnym naborem aby wnioskodawca, którego firma nie znalazła się na liście do dofinansowania mogła wniosek poprawić według uwag PARP i złożyć go jeszcze raz.

Dotacje unijne 8.1

Dotacje unijne 8.1 czym są i do kogo są skierowane? Dotację w ramach Działania POIG 8.1 są skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terytorium Polski. Produktem, który ma powstać z tego wsparcia mają być nowe portale internetowe bogate w nowe technologie i innowacje. Dotacje unijne 8.1 są przyznawane już od kilku lat i z roku na rok zainteresowanie nimi wzrasta. Być może dlatego, że oferowana jest duża kwota pomocy bo aż 560 000 zł. Pomocą i radą przy pisaniu tego typu wniosków służą firmy konsultingowe.

Projekty 8.1

Pod pojęciem Projekty 8.1 będziemy rozumieć projekty realizowane w ramach Działania POIG 8.1 a więc polegające na świadczeniu e-usług. Dotacje w tej branży udzielane są mikro i małym przedsiębiorcom. Warunkiem uczestnictwa w tym konkursie jest prowadzenie działalności krócej niż 12 miesięcy i posiadanie siedziby firmy na terenie Polski. Projekty 8.1 są współfinansowane przez Unię Europejską a jednostką udzielającą wsparcia jest w tej kwesti Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Do niej kieruje się wszystkie wnioski.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60