Dotacje z PARP

W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka od kilku lat już przyznawane są dotacje z PARP. W 2012 roku odbędzie się kilka konkursów w ramach których można aplikować o dofinansowanie z tego programu. Wśród tych konkursów jest Działanie 8.1 dzięki któremu można pozyskać dotacje na portal internetowy świadczący dla klientów innowacyjną e-usługę. Aż 3 razy w roku można również próbować swoich sił w Działaniu 8.2 które pozwala na integracje systemów B2B firmie i jej partnerom biznesowym.

Czy spółka cywilna może ubiegać się o dofinansowanie?

Spółka cywilna jest dosyć specyficzną formą przy składaniu wniosków POIG 8.1. Po pierwsze ma przywilej, którego nie mają żadne pozostałe spółki a mianowicie może otrzymać wyższy próg refundacji czyli 80% kosztów kwalifikowanych. Aby tak się stało jednak obydwaj wspólnicy muszą mieć poniżej 27 roku życia. Ponadto żeby określić czy spółka cywilna może ubiegać się o dofinansowanie należy sprawdzić jak długo działalność prowadzą jej wspólnicy. W przypadku spółki cywilnej liczy się bowiem ciągłość prowadzenia działalności przez wspólników.

Jak duże jest dofinansowanie na e-biznes?

Zapytaliśmy PARP jak duże jest dofinansowanie na e-biznes. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że dofinansowanie na e-biznes wynosi maksymalnie 560 000 zł. Unia Europejska pokrywa 70 lub 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację tego projektu. Procentowa wielkość wsparcia jest uzależniona od wieku przedsiębiorców składających wniosek. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sytuacja jest bardzo prosta a mianowicie wnioskodawca, który nie ukończył 27 roku życia może uzyskać 80 % wsparcia.

Jak długo można tworzyć portal po uzyskaniu dofinansowania?

Otrzymałeś dotacje i zastanawiasz się jak długo można tworzyć portal po uzyskaniu dofinansowania? A może dopiero chciałbyś wziąć udział w takim konkursie i nie wiesz jak dużo będziesz miał czasu. Wszystkim, którzy jeszcze nie są pewni jak długo można tworzyć portal po uzyskaniu dofinansowania odpowiadamy, że najdłużej może to trwać przez 2 lata. Przez okres 24 miesięcy projekt może być objęty wsparciem a UE będzie zwracać koszty poniesione na realizację projektu. Warto pamiętać, że nie należy się zbytnio spieszyć.

Czy koszt wynagrodzeń pracowników jest refundowany przez PARP?

Kalkulując i wpisując do wniosku wszystkie koszty wszyscy zadajemy sobie pytanie czy koszt wynagrodzeń pracowników jest refundowany przez PARP. Oczywiście wynagrodzenie brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy pracowników zatrudnionych przy tworzeniu projektu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło to koszty kwalifikowane i zostaną zrefundowane przez PARP. Należy jednak pamiętać o tym, że pracownicy ci muszą być ściśle związani z realizacją projektu np. programiści. W przeciwnym wypadku Komisja Konkursowa nie uwzględni tych kosztów.

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje to to czego najchętniej i najczęściej szukają młodzi przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na stworzenie własnego e-biznesu. Unia Europejska w programie Innowacyjna Gospodarka wyodrębniła co najmniej jedno działanie w ramach którego można otrzymać dotacje na innowacje. Jest nim Działanie POIG 8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Dzisiejszy świat głównie obraca się w internecie. Za pomocą niego dokonujemy różnych transakcji, reklamujemy swoją firmę, pozyskujemy klientów itp.

Wypłata dofinansowania w Działaniu POIG 8.1

Wypłata dofinansowania w Działaniu POIG 8.1 jest dokonywana transzami po każdym etapie realizacji projektu. Wcześniej jednak na pierwszy etap otrzymuje tzw. zaliczkę która może wynosić 30% kwoty dotacji. Zaliczka jest przelewana na specjalnie założone do tego konto bankowe podane w umowie o dofinansowanie. Następnie w kolejnych etapach wypłata dofinansowania w Działaniu POIG 8.1 jest refundacją poniesionych kosztów. Wynosi 70 lub 80% w zależności od wieku i formy prawnej Wnioskodawcy.

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat Działania 8.1?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to podstawowa instytucja gdzie można uzyskać więcej informacji na temat Działania 8.1. Pod numerem infolini 022 432 89 91 do 93 codziennie w godzinach od 10 do 16 można skontaktować się z konsultantem który jest do Państwa dyspozycji. Można zapytać o nurtujące zagadnienia i sprzeczne informacje. Do PARP można zwrócić się również e-mailowo. Na odpowiedź jednak czeka się trochę dłużej. Ponadto jeśli Państwu zależy na szybkiej odpowiedzi na naszej stronie internetowej również można uzyskać więcej informacji na temat Działania 8.1.

Dokumenty jakie trzeba złożyć żeby startować w konkursie na e-biznes?

W każdym konkursie organizowanym przez PARP należy złożyć komplet dokumentów, które decydują o zakwalifikowaniu Wnioskodawcy do rozpatrzenia pomysłu.
Dokumenty jakie trzeba złożyć żeby startować w konkursie na e-biznes Działanie 8.1 to:
1. Sporządzony w generatorze wniosek POIG 8.1
2. Kopia dokumentu rejestrowego (odpis z KRS lub EDG) W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna, należy załączyć kopie dokumentów rejestrowych (odpisów z EDG lub KRS) wszystkich wspólników)

Jak otrzymać dotację na e-biznes?

Aby otrzymać dotację na e-biznes należy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Działania POIG 8.1. Wniosek taki sporządza się w generatorze wniosków przygotowanym przez PARP. Można je aplikować on-line do ostatniego dnia zakończenia naboru ponieważ kolejność ich składania nie ma żadnego wpływu na ocenę. Czasem lepiej złożyć bardziej dopracowany wniosek kilka dni później niż kilka dni wcześniej a z błędami. Aby otrzymać dotację na e-biznes trzeba być mikro lub małym przedsiębiorcą działającym krócej niż 12 miesięcy na dzień składania wniosku.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60