Dotacja na założenie firmy

Dotacja na założenie firmy oferowana jest osobom fizycznym głównie w ramach EFS, za pomocą działania PO KL. Jest to jednak bardzo popularny sposób dofinansowania działalności, który przeznaczony jest dla konkretnych rodzajów działalności - zazwyczaj prostych usług. Jeżeli masz pomysł na przedsięwzięcie informatyczne, bądź usługę, która stworzona raz ciągle będzie użyteczna i trafiać będzie do odbiorów, lepiej skorzystać z Działania 8.1 - które przedsiębiorcom działającym maksymalnie 2 lata na rynku, daje możliwość pozyskania 700 tys. zł na stworzenie właśnie nowoczesnych e-usług.

Dofinansowanie UE

Dofinansowanie UE dla przedsięwzięć e-biznesowych świadczone jest obecnie przez PARP w celu stopniowego wprowadzania na rynek rozwiązań biznesowych świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu. Działaniem odpowiednim dla twórców rozwiązań e-biznesowych jest działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Sporządzenie wniosku w ramach działania musi być poprzedzone dokładnym merytorycznym opracowaniem pomysłu. Chętnie pomożemy w opracowaniu Państwa pomysłu oraz dopracowaniu wniosku tak, by spełniał wymogi UE.

Środki unijne na rozwój firmy

Środki unijne na rozwój firmy, pozyskiwane z Unii Europejskiej służą głównie do finansowania inwestycji, które w następstwie poprowadzą do poprawy innowacyjności gospodarek krajów członkowskich oraz podniosą efektywność przeprowadzania procesów biznesowych. Jednym z działań, służących do skrócenia czasu przeprowadzania kolejnych procesów biznesowych, będącymi ogniwami łańcucha powiązań między firmami jest Działania 8.2, które polega na dofinansowaniu rozwiązań B2B.

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie do Unii Europejskiej o udzielnie wsparcia na prowadzenie i rozwój przedsiębiorstw, szczególnie poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, to dokument, niezbędny w procesie pozyskiwania dotacji. jest on pierwszym krokiem w procedurze aplikacyjnej. Przedsiębiorcy, którzy planują obiegać się o dotację w ramach działań 8.1 oraz 8.2 POIG, mogą skorzystać z naszej pomocy. Zagwarantujemy zgodność z wytycznymi Unii oraz normami określonymi w rozporządzeniach i innych dokumentach regulujących proces pozyskiwania dotacji.

Fundusze UE

Fundusze UE, których zadaniem jest wsparcie innowacyjności i rozwoju technologicznego, szczególnie zakresie systemów zarządzania i systemów jakości oraz nowych opracowań technologicznych skupione zostały w ramach PO IG. Ósma oś priorytetowa, za pośrednictwem PARP, udostępnia przedsiębiorcom dwa działania: 8.1 dla nowych małych i mikro przedsiębiorców na e-biznes oraz 8.2 dla firm od lat współpracujących z podmiotami - partnerami na unowocześnienie sposobu wymiany informacji oraz wprowadzenie standardów B2B.

Fundusze unijne pozyskiwanie

Mówiąc o środkach, jakie kumulują fundusze unijne pozyskiwanie ich musi zostać poprzedzone złożeniem wniosku w odpowiednim działaniu, do którego pasuje nasz pomysł. Unia Europejska udostępnia szereg rozwiązań, dla wielu grup ludzi, dla przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, a także osób fizycznych, chcących rozpocząć działalność, bądź będących u początku drogi.

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka to narzędzie Unii Europejskiej, przez które wpływać może ona na rozwój rynków i gospodarek oraz stymulowanie podaży na rynku innowacyjnych usług. W dzisiejszym świecie, w krajach unijnych życie płynie szybko. Zabiegani obywatele oraz przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu, a więc duży nacisk kładzie się na wyeliminowanie konieczności wykonywania zbędnych czynności. Służą temu: wprowadzenie szybkich płatności, elektronicznych przelewów, elektronicznych przepisów, a także rozwój sektora usług świadczonych przez internet.

Dotacje Unia

Dotacje Unia przyznaje jedynie tym przedsiębiorcom, którzy troszczą się nie tylko o rozwój własnej firmy, lecz także o podniesienie innowacyjności i atrakcyjności gospodarki Polski, tak by krajowe podmioty mogły rywalizować z firmami działającymi na terenie innych krajów europejskich. W Polsce w porównaniu z zachodnimi krajami, słabo rozwinięty jest przykładowo rynek e-usług, a więc usług świadczonych za pośrednictwem Internetu.

Dotacje Unii

Dotacje Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego główną rolą jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, mają zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, a w efekcie realizacji opracowanych projektów. Z działań wdrażanych przez PARP w ramach POIG mogą korzystać przedsiębiorcy, przy czym w dużej mierze przywiązuje się wagę do przedsiębiorców MŚP.

Fundusze unijne

Fundusze unijne, gwarantujące rozwój regionów, na które składają się trzy podstawowe, a więc EFS, EFRR oraz FS, przeznaczają środki na wzrost konkurencyjności regionów oraz wzrost efektywności gospodarki. Jak wiadomo w Polsce sektorem, który wytwarza większość PKB jest sektor MŚP. Dlatego w ramach podniesienia efektywności to własnie on powinien zostać najlepiej dofinansowany. Sytuacja gospodarcza Polski daje młodym przedsiębiorcom mało szans, by zacząć prowadzić własny biznes, lecz i te istnieją - przykładowo w postaci dotacji unijnych.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60