Dotacja z Urzędu Pracy

Dotacja z Urzędu Pracy to jedna z wielu możliwości ubiegania się o dofinansowanie dla małych przedsiębiorców. Pochodzą one głównie ze środków Unii Europejskiej, niemniej jednak część osób decyduje się na przygotowane z myślą o rozpoczynających swój biznes osobach pożyczki. Najczęściej omawianą i chyba najlepiej znaną Polakom możliwością otrzymania dotacji jest ta przyznawana przez Urzędy Pracy dotacja w ramach Działania 6.2 PO KL.

Dotacja z funduszu pracy

Aby dotacja z funduszu pracy stała się rzeczywistymi pieniędzmi w naszych rękach, trzeba oczywiście posiadać możliwość zabezpieczenia przyznanych środków. Jednak zabezpieczenie na rzeczach materialnych, które jest tylko jedną z kilku dostępnych metod, niestety nie jest ona preferowana przez większość Urzędów Pracy.

Tags: 

Dotacja unijna na rozpoczęcie działalności

Dotacja unijna na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowana se środków Europejskiego Funduszu Społecznego, polega na udzielaniu wsparcia przedsiębiorczym i kreatywnym osobom bezrobotnym, które pomimo swoich kompetencji nie mogą znaleźć satysfakcjonującej pracy, w której realizowaliby swoje zamierzenia. W ramach dotacji można otrzymać 40 tysięcy złotych - na początek, a ponadto comiesięczne wsparcie w wysokości około 1000 zł.

PARP Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny PARP Innowacyjna Gospodarka to możliwość rozwoju dla firm sektora MŚP. Rozwój ten powinien odbywać się przede wszystkim poprzez podniesienie poziomu innowacyjności oraz wprowadzenie zmian technologicznych, dzięki którym usługi firmy staną się konkurencyjne, a wraz z nimi Polska stanie się odpowiednim miejscem dla krajowych i zagranicznych inwestorów.

Unijne dotacje dla firm

Unijne dotacje dla firm sektora MŚP, prowadzących działalność od niespełna 2 lat, prowadzące są w ramach działania 8.1. Fundusze unijne, jakie do dyspozycji daje przedsiębiorcom Wspólnota w ramach Działania 8.1 przeznaczane są dofinansowanie e-biznesu, a także - w pewnym sensie - ogólny rozwój działalności gospodarczej, prowadzonej przez przedsiębiorstwo, ponieważ wzbogacają zakres usług przez nie świadczonych o automatyczną innowacyjną e-usługę, której nie oferuje żaden z konkurentów.

Dotacje unijne na e-biznes

Przewidziane w ramach puli EFRR dotacje unijne na e-biznes, pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który daje młodym przedsiębiorcom do dyspozycji narzędzie wspierania ich biznesu, podstaw przedsiębiorczych, a wreszcie daje im szansę na otwarcie własnego biznesu. Jednym z bardziej znanych działań PO IG, w którym decyduje się brać udział wielu przedsiębiorców, jest działanie 8.1. Można w nim uzyskać dofinansowanie nawet to 80% kosztów wytworzenia i wprowadzenia na rynek nowej e-usługi. Maksymalna wysokość tych kosztów to 700 tys. zł.

Pozyskanie dotacji unijnych

Pozyskanie dotacji unijnych to długotrwały proces, który poprzedzony musi być dokładna analizą możliwości oraz obecnej sytuacji podmiotu wnioskującego, a także obmyśleniem konkretnego pomysłu na realizację przedsięwzięcia. Następnym krokiem jest sporządzenie wniosku o dofinansowanie. Nie jest to jednak tak proste, jak początkowo się wydaje. Opracowanie wniosku to tak naprawdę szereg działań, które trzeba podjąć, zanim zarys pomysłu zostanie przeniesiony na papier, tj. określenie i scharakteryzowanie grup docelowych projektów, ich potrzeb, czy dokładna analiza rynku.

Program Innowacyjna Gospodarka

Program Innowacyjna Gospodarka to odpowiedź na jeden z priorytetów Unii Europejskiej, który skupia się na rozwoju przedsiębiorczości, innowacji oraz efektywnego wykorzystywania środków w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W ramach Programu zrealizowanych zostało do tej pory wiele przedsięwzięć, za których realizację odpowiedzialne są nie tylko przedsiębiorstwa, ale też instytucje naukowe, wykorzystujące najnowocześniejsze zdobycze techniki.

Tags: 

Innowacyjna Gospodarka

Innowacyjna Gospodarka to jeden z Programów Operacyjnych Unii Europejskiej, na realizację którego środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pozostałe programy w ramach EFRR to Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna, Europejska Współpraca Terytorialna. PO IG skupia się głównie na szerzeniu podstaw pro-przedsiębiorczych, głównie w przypadku podmiotów MŚP.

Tags: 

Dotacje dla mikroprzedsiębiorców

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw możliwe są do uzyskania między innymi w działaniu 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka, którego celem jest wdrażanie na rynek usług internetowych usług innowacyjnych, które w przyszłości służyć mają obywatelom i przedsiębiorcom oraz trafiać w konkretnie określone potrzeby odbiorców. Beneficjentami w ramach działania mogą zostać jedynie mali- i mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą poniżej roku, bądź poniżej dwóch - zależnie od województwa.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60