Dotacja podmiotowa

Dotacja podmiotowa to pomoc przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności podmiotu. Od dotacji ogólnej odróżnia ją to, że przeznaczona jest z góry na określony cel. Ujęty on musi być w biznesplanie przedsięwzięcia, czy tak jak w przypadku dotacji unijnych we wniosku o dofinansowanie.

Alternatywne fundusze

Obecnie na świecie działa około 12 tysięcy funduszy hedgingowych z aktywami rzędu 1 bln dolarów. Przewiduje się, że za dwa lata ich ilość może wzrosnąć nawet o 50 %. Segment europejskich funduszy hedgingowych rozwija się najszybciej, osiągając kapitał stanowiący 1/5 całości zarządzanego ogólnoświatowego kapitału tych podmiotów.

E-usługa dofinansowanie w ramach Działania 8.1

Dla przedsięwzięć, w których na rynek wprowadzana jest nowa e-usługa dofinansowanie w ramach Działania 8.1 jest najlepszą drogą, by ułatwić start takiego e-biznesu. W ramach Działania można ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie kosztów w wysokości maksymalnie 700 tysięcy złotych.

Lista kontrolna 8.1 POIG 2012

Lista kontrolna 8.1 POIG 2012, a więc instrukcja wypełniania wniosków opracowana na rok 2012 zawiera pełen pakiet informacji na temat treści, które muszą być umieszczone we wniosku, a więc jego pełnej zawartości. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej PARP.

Dofinansowanie unijne 8.1 wypłaty

Obejmujące dofinansowanie unijne 8.1 wypłaty dotacji, odbywają się w formie refundacji. Oznacza to, że przyznane środki nie są wypłacane początkowo w jednej racie, a w kolejnych transzach, po zakończeniu kolejnych, określonych we wniosku etapach projektu i sprawdzeniu, czy wydatkowanie środków przebiegło zgodnie z planem i wytycznymi UE a także zostało właściwie udokumentowane.

Dotacje na e-biznes 2012

Dotacje na e-biznes 2012 to jedna z ostatnich szans, jakie przedsiębiorcy otrzymują na stworzenie internetowego rozwiązania, świadczącego e-usługę, które może stać się szansą na prowadzenie dochodowego biznesu. Pula środków ciągle jest wysoka, lecz należy pamiętać, że rok 2013 jest ostatnim rokiem realizacji projektów w ramach NSRO 2007-2013. Prognozy na okres 2014-2020 są optymistyczne, jednak nikt nie jest w stanie określić dokładnych zasad, na jakich odbywać będą się kolejne nabory, dające szanse na rozpoczęcie prowadzenia e-biznesu.

Przykładowe wnioski 8.1

Przykładowe wnioski 8.1, których poszukujemy w internecie zawierają sporo błędów. Wynika to oczywiście z faktu, iż prawidłowo sporządzone w przeszłości wnioski zostały objęte dofinansowaniem, a więc żaden poważny przedsiębiorca nie udzieli nam informacji na temat tego. jak przebiegał proces ich tworzenia.

Zakupy w ramach dotacji

Jeżeli chodzi o środki trwałe, ich zakupy w ramach dotacji 8.1, muszą być poprzedzone wystosowaniem zapytania ofertowego do kilku firm, mających w swojej ofercie potrzebny przedmiot, czy sprzęt. Zakup danego urządzenia musi odbyć się u dostawcy, który oferuje najbardziej korzystne warunki, przy tym warto wiedzieć, że zakupione środki trwałe nie mogą być używane, gdyż dotacja umożliwia jedynie zakup nowych środków trwałych.

Wnioski o dotacje unijne

Wnioski o dotacje unijne w obecnej sytuacji w większości tworzone są przez wyspecjalizowane firmy doradcze. Każdy projekt, jaki chcemy zrealizować za pomocą środków uzyskanych dzięki wsparciu Unii to poważne przedsięwzięcie, dlatego komisje oceniające wniosek muszą sprawdzać go bardzo dokładnie oraz zwrócić uwagę na każdy błąd, który uniemożliwi późniejszą weryfikacje rezultatów projektu, czy też oceny, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z wpisanymi założeniami.

Wniosek PARP 8.1

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wniosek PARP 8.1, stanowi dokument, w którym zawarte są wszelkie informacje, dotyczące kosztów, jakie Wnioskodawca będzie musiał ponieść w trakcie realizacji projektu. Warto jednak znać szczegółowe zasady zapisywania tych kosztów oraz uzasadniania ich niezbędności w projekcie, ponieważ jest to dokładnie weryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu. Nasza firma chętnie udzieli wskazówek, jak umieścić koszty w przebiegu rzeczowo-finansowym projektu.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60