Wniosek o dotacje unijne

Wniosek o dotacje unijne to dokument, którego zadaniem jest umożliwienie komisji kwalifikującej projekty do objęcia wsparciem, weryfikacji pomysłu Wnioskodawcy. Jest swoistym biznesplanem, w którym ujęte są założenia dotyczące zarówno grup odbiorców, planowanego przedsięwzięcia a także wszelkie koszty związane z jego realizacją.

Wniosek o dotacje 8.1

Sporządzony w ramach PO IG wniosek o dotacje 8.1 objęty jest dofinansowaniem, którego instytucją zarządzającą jest PARP. Jak sama nazwa instytucji zarządzającej mówi - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - odpowiedzialna jest za organizację działań mających na celu pobudzanie zarówno przedsiębiorczości jak i innowacji, a w związku z tym dofinansowanie nowych przedsięwzięć informatycznych w celu wspierania e-biznesu. Jeżeli planują Państwo sporządzić wniosek w ramach działania 8.1 zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą.

Wniosek o dotację

Przygotowując wniosek o dotację warto skupić się na kilku aspektach. Podczas pierwszego sporządzania wniosków, wnioskodawca zazwyczaj pobiera szablon wniosku, instrukcję jego wypełniania, oraz krok po kroku próbuje stworzyć całość. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że to nie wszystko, ponieważ poza samą instrukcją istnieje jeszcze wiele innych dokumentów, regulujących zakres procedur związanych z ubieganiem się o dotacje. Procedur tych na pewno nie przeoczy nasza firma, ponieważ sporządzaniem wniosków 8.1 zajmujemy się od lat.

Własny biznes dotacje

Poszukując pieniędzy na własny biznes dotacje unijne wydają się być rozsądnym rozwiązaniem. Do końca 2012 roku, jest jeszcze wiele szans na dotacje dla firm, między innymi w działaniach 5.1 wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 6.1 paszport do eksportu, 8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki.

Własna firma dotacje

Każdemu, kto chciałby, aby wreszcie rozpoczęła działalność jego własna firma dotacje ze środków UE, stwarzają możliwość na doinwestowanie a nawet start całego przedsięwzięcia. W tym celu mamy do wyboru kilka możliwości - przeszukanie ofert VC, AIP, skorzystać z pomocy Aniołów Biznesu, jednak wszystkie te formy wiążą się z ryzykiem późniejszego przejęcia przedsiębiorstwa, czy też innych kłopotów związanych z nieudanym wejściem na rynek.

Własna działalność gospodarcza dotacje

Przyznawane na własna działalność gospodarcza dotacje pomóc mają przedsiębiorczym osobom, które nie posiadają środków w odpowiedniej wysokości, by móc rozpocząć prowadzenie wymarzonego biznesu. Dotacje w ramach PO KL 6.2 są mało ryzykowne, ponieważ stworzona działalność gospodarcza musi przetrwać dość krótko, by pieniądze nie musiały być zwracane.

Wierzba energetyczna dotacje

Fundusz Rolniczy wypłaci dotacje do plantacji wierzby energetycznej o łącznej powierzchni - maksymalnie 375 ha. Plantatorzy otrzymają 1000 zł/ha jednorazowej dotacji. Warto mieć na uwadze, że z jednego hektara można uzyskać aż 30 ton biomasy, a więc kwotę 1000-1500 zł.

Unijne dotacje na rozpoczęcie działalności

Unijne dotacje na rozpoczęcie działalności, służą objęciu wsparciem ze środków UE osób fizycznych, które chcą rozpocząć nową działalność, a tym samym przyczynić się do spadku bezrobocia oraz rozwoju polskiej gospodarki. Działaniem odpowiednim dla takich osób jest PO KL 6.2, chociaż nie jest to jedyne rozwiązanie. Warto zastanowić się czy zakres działalności, jaką chcemy prowadzić nie odpowiada też wytycznym innych programów operacyjnych, przykładowo PO IG 8.1, gdzie możemy rozpocząć działalność przedsiębiorstwa, prowadzącego przedsięwzięcie internetowe.

Unijne dotacje

Środki przeznaczane przez Wspólnotę Europejską na unijne dotacje skupiane są w ramach trzech podstawowych funduszy: EFS, EFRR oraz EFOiGR. W ramach tych funduszy działają programy operacyjne, takie jak Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który umożliwia przedsiębiorcom z sektora MŚP na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wdrażanie usług, świadczonych w sposób zautomatyzowany.

Unia Europejska dotacje

Unia Europejska dotacje ze środków Funduszy Europejskich przeznacza głównie na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki,a co za tym idzie rozwój regionów oraz polepszenie poziomu życia ich mieszkańców.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60