You are here

Nowa Perspektywa Finansowa

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, które miało miejsce w 2004 roku, zyskaliśmy wiele przywilejów, jakie posiadają inne państwa członkowskie. Jednym z priorytetowych zadań UE jest wspieranie państw, które nie mają możliwości rozwoju gospodarczego, co może być spowodowane brakiem środków finansowych. W tym celu do tych państw kierowane są różnego rodzaju pomoce, które mają taki rozwój umożliwić.

Z tego tytułu powstała nowa perspektywa finansowa, na podstawie której Polska otrzymała dofinansowanie na lata 2014-2020, które ma pomóc Polsce się rozwijać pod kątem polepszenia funkcjonalności w dziedzinach takich, jak badania i rozwój (wyższa jakość badań naukowych, zwiększenie stopnia ich komercjalizacji i umiędzynarodowienia badań naukowych), innowacje, działania badawczo rozwojowe, wdrożenie technologii nisko-emisyjnej, edukacja i polityka cyfrowa. Dziedziny te wraz z rozpoczęciem realizowania poszczególnych programów operacyjnych będą mogły stać się powodem zadowolenia Polaków, co wiąże się z ich rozwojem, a to z kolei z nowymi miejscami pracy. Nowa perspektywa finansowa kierowana jest przede wszystkich do małych i średnich przedsiębiorców oraz do jednostek naukowych, którym przyznane środki pieniężne mogą bardzo pomóc w rozwoju i dostosowaniu do współczesnych wymagań rynku.

Można więc zauważyć, że Unia Europejska wyciągnęła rękę w kierunku polskiej gospodarki. Nie powinniśmy zmarnować takiej szansy. Dofinansowanie przydzielone na lata 2014-2020 trzeba wykorzystać w najlepszy możliwy sposób, aby polepszyć warunki życia całemu polskiemu społeczeństwu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60