You are here

Ocena merytoryczna wniosku o dotację

Sporządzenie odpowiedniego wniosku o dotację to jeden z zasadniczych elementów procesu ubiegania się o dofinansowanie unijne. Kiedy już wniosek zostanie sporządzony i zgromadzona zostanie cała dokumentacja wniosek będzie musiał przejść przez etap oceny formalnej, gdzie sprawdzone zostaną wszystkie aspekty formalne wniosku takie jak terminowość jego złożenia, kompletność. Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymogi kolejnym elementem będzie ocena merytoryczna wniosku o dotację. W tym przypadku będzie się liczyć wartość projektu, któremu przydzielane będą punkty na przykład za stworzenie nowych miejsc prac. To jakie elementy będą brane pod uwagę ściśle zależy od rodzaju programu z jakiego przedsiębiorca będzie ubiegać się o fundusze unijne. Ocena merytoryczna wniosku o dotację decyduje o wszystkim, to na tym etapie wybrany zostaje zwycięski wniosek lub wnioski.

Ubiegania się o dofinansowanie unijne jest bardzo trudnym i złożonym procesem. Nasza firma pomaga przedsiębiorcom w sporządzaniu odpowiedniego wniosku oraz w przejściu przez cały etap ubiegania się o dotację unijną.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60