You are here

Od czego zależy intensywność wsparcia (procent otrzymanego dofinansowania)?

Wartość procentowa przyznanego dofinansowania wynika zasadniczo z wartości wnioskowanej przez przedsiębiorcę . Zapisy rozporządzenia stanowią, że wsparcie może wynosić do 70 % wydatków kwalifikowanych lub - w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i mającego nie więcej niż 27 lat - wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (w przypadku spółki cywilnej warunki te dotyczą każdego ze wspólników)

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60