You are here

Oferta POIR

W ramach nowej perspektywy finansowej przewidzianej na lata 2014-2020 na terenie naszego kraju zostaną wprowadzone liczne zmiany, rozbudowy i modernizacje mające za zadanie przede wszystkim rozwój tych sektorów, które swoim poziomem nie dorównują standardom europejskim.

Jednym z kierunków w jakim mają dokonać się przekształcenia jest innowacyjność. Ma się to odbyć w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Oferta POIR nie jest skierowana do wszystkich, adresowana jest przede wszystkim do Instytucji Otoczenia Biznesu, do przedsiębiorców, klastrów, konsorcjów i platform technologicznych. Celem jest zwiększenie konkurencyjności polskich usług i produktów. Nacisk został położony na wzmocnienie współpracy między przedsiębiorstwami a nauką oraz na ulepszanie jakości badań. Jego twórcy uważają, że tylko dzięki współdziałaniu tych dwóch działów możliwe jest osiągnięcie lepszych efektów. Aby otrzymać dofinansowanie w ramach tęgo programu wystarczy spełnić wszystkie wymagania jakie narzuca regulamin i wypełnić odpowiedni wniosek. Zostanie on kilkukrotnie sprawdzony przez specjalną komisję, po o aby wybrać najlepsze formularze. Jak wiadomo nie mogą one zawierać najmniejszego błędu, ponieważ to sprawi, że zostaną odrzucone już na pierwszym etapie. W kolejnych weryfikowana będzie treść i to w jakim stopniu projekt spełnia założenia programu. Dodatkowe środki finansowe zdobędą Ci, którzy wykażą się nowatorstwem i profesjonalizmem.

Oferta POIR cieszy się zainteresowaniem, każdego dnia przedsiębiorcy poszukują informacji kto może wziąć udział w konkursie o dofinansowanie, kiedy i gdzie złożyć wniosek ponieważ jak najszybciej chcą pozyskać dotację dla własnej firmy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60