You are here

PARP działanie POIR

PARP to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Czym więc zajmuje się PARP? Jest to agencja rządowa podlegająca ministrowi do spraw gospodarki. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. PARP dąży do przekształcenia się w kluczową instytucje zajmującą się tworzeniem otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Agencja ta zajmuje się kilkoma działaniami takimi jak POIR, POWER oraz POPW. Największym z nich jest jednak POIR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Program ten ma przynieść małym i średnim przedsiębiorstwom szansę na rozwinięcie działalności oraz zwiększenie swoich możliwości ekonomicznych. Jest on realizowany w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020.

W ramach PARP działanie POIR wspierane będzie:
- w obszarze proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw, czyli głównie ochrona własności przemysłowej oraz umiędzynarodowienie,
- w obszarze współpracy krajowego systemu innowacji,
- w obszarze finansowania innowacyjnej działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
- w obszarze wparcia prac B+R,
- w obszarze wparcia internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Beneficjentami PARP działanie POIR są instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP).
Dzięki Programowi Operacyjnemu Inteligentny Rozwój znacznie zwiększyć ma się udział przedsiębiorców względem państwa na rynku oraz podnieść współpraca firm z sektorem nauki i badań.

Zachęcamy do składania wniosków w ramach PARP działanie POIR. Postaraj się o szansę jaką daje dofinansowanie, a jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy - skontaktuj się z nami!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60