You are here

PARP Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny PARP Innowacyjna Gospodarka to możliwość rozwoju dla firm sektora MŚP. Rozwój ten powinien odbywać się przede wszystkim poprzez podniesienie poziomu innowacyjności oraz wprowadzenie zmian technologicznych, dzięki którym usługi firmy staną się konkurencyjne, a wraz z nimi Polska stanie się odpowiednim miejscem dla krajowych i zagranicznych inwestorów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60