You are here

PARP Innowacyjna Gospodarka zrealizowanie Działania 8.1

Według Agencji PARP Innowacyjna Gospodarka, zrealizowanie Działania 8.1 jest konieczne do końca 2013 roku, by pula środków przekazana na ten cel przez podmioty Unii Europejskiej została właściwie rozdysponowana, a tym samym Polska nie musiała przyznanych pieniędzy zwracać. Środki w ramach działania często nie zostały w naborach 8.1 rozdysponowane w całości, dlatego pewnym jest, że i w roku 2013 nabory w ramach Działania 8.1 zostaną ogłoszone.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60