You are here

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa to wieloletni okres, na który zaplanowany został budżet Unii Europejskiej. Nie może on być krótszy niż pięć lat. Kraje Unii mają do spełnienia odpowiednie cele i założenia, jednak dzięki temu mogą liczyć na dofinansowania i wsparcie od Unii, a w konsekwencji przy odpowiednim ich wykorzystaniu zwiększyć ich konkurencyjność i innowacyjność na tle międzynarodowym. Polska uczestniczy w kolejnych perspektywach finansowych od samego momentu wejścia do Unii, czyli od roku 2004.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oparta na strategii Europa 2020 zakłada spełnienie trzech warunków dla rozwoju.

Główne założenia to:

 • Gospodarka musi być oparta na wiedzy i innowacjach – inteligentny rozwój,
 • Gospodarka musi efektywniej korzystać z zasobów, być bardziej konkurencyjna i przyjazna środowisku – zrównoważony rozwój,
 • Charakteryzowanie się wysokim poziomem zatrudnenia i zapewnieniem spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

  Perspektywa finansowa UE ma na celu zapewnienie wydawania unijnych pieniędzy w odpowiedni sposób. W latach jej trwania Polska realizuje Programy Operacyjne. Na lata 2014-2020 przewidziane zostało 6 programów krajowych i 16 programów regionalnych.

  Programy krajowe to:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój,
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia,
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
   
 • Programy

  Fundusze europejskie

  E-mail:
  kontakt@fundusze-europejskie.net

  Telefon:
  +12 397 76 70, +22 201 27 60