You are here

Perspektywa finansowa 2014 – 2020

Każdy z nas zauważa zmiany, jakie zachodzą w otaczającym nas świecie. Zmieniają się zasady, dotychczasowy ustrój społeczny. Postęp również widzimy w technologii, która jest ogniwem napędzającym wszystko. Coraz to nowszy sprzęt pomaga w stworzeniu wielu wynalazków, których głównym celem jest ułatwienie życia człowiekowi. Naukowcy, jak również inne osoby, bez których te przedsięwzięcia nie mogły by zostać zrealizowane potrzebują niezliczonych nakładów środków finansowych. By nasza gospodarka narodowa mogła się rozwijać a wraz z nią nasz kraj potrzebujemy pieniędzy. Tylko skąd je czerpać? Przecież jak wiemy, zawsze ich brakuje..

W rozwiązaniu tego problemu bardzo pozytywnym wyjściem są dotacje z Unii Europejskiej, które pozyskujemy. To one w ogromnym stopniu rozwijają naszą gospodarkę.
Od początku przyszłego roku rusza nowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Perspektywa finansowa 2014 – 2020 jest dla nas optymistyczna. Nasz kraj otrzyma bardzo dużo, bo aż 72,9 mld euro!
Pieniądze te będzie trzeba przeznaczyć na: badania naukowe i ich komercjalizację, transport, który będzie przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracyjne), włączenie społeczne i realizację zawodową.

W projekcie zostaną wsparte wszystkie województwa, jednak zdecydowana większość środków trafi do wschodniej polski.

Beneficjentami PO IR zostaną: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu (parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu), podmioty zrzeszające odbiorców wsparcia (konsorcja, klastry, platformy technologiczne).
By perspektywa finansowa 2014 – 2020 została jak najlepiej utworzona i zrealizowana do zadań włączone zostały całe sztaby specjalistów. Organizowane są również konferencje społeczne do których zaprasza się wszystkich zainteresowanych. Można na nich jeszcze lepiej zapoznać się z tematem dotacji, a także zgłosić jakiś swoje pomysły lub spostrzeżenia.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60