You are here

Pierwsza firma dotacje

Chcąc zdobyć dotację na otwarcie pierwszej firmy, warto skorzystać ze środków, znajdujących się w puli Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na realizację celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach NSRO 2007-2013. Jeżeli chcesz, aby wreszcie mogła rozpocząć działalność Twoja pierwsza firma, dotacje w ramach Działania 6.2, gwarantujące uzyskanie do 40 tys. złotych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60