You are here

Pisanie wniosków do działania 1.1.1

POIR 1.1.1 to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój z poddziałaniem 1.1.1 "Szybka ścieżka" - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Jest to także kontynuacja działania, realizowanego w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Beneficjentami tego poddziałania są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. O dofinansowanie projektu będą mogli ubiegać się adresaci konkursu (mowa tu o projektach wpisujących się na “Krajową Inteligentną Specjalizację”), których projekty obejmują: realizację tytułowych badań, prac nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej i wzmacnianiu ich pozycji na rynku.

Nie da się ukryć, że pisanie wniosków o dofinansowanie POIR 1.1.1 nie należy do najprostszych zadań. Problemy z tym mogą mieć szczególnie osoby niedoświadczone w kwestii pisania wniosków o pozyskanie dofinansowania. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy specjalistów, by mieć pewność, że wniosek został sformułowany poprawnie i nie zostanie od razu odrzucony.

Warto pamiętać, że wnioski do tego programu mogą składać tylko MŚP, ale pozostaje szansa, że w przyszłości zostaną zorganizowane konkursy dla większych przedsiębiorstw i nowopowstałych firm typu start-up.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60