You are here

Pisanie wniosków do działania Horyzont 2020

Lata 2014-2020 obfitują w różnego rodzaju programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jest to dobry czas dla przedsiębiorców chcących rozwinąć swoje przedsiębiorstwa. Dlatego nie powinni zwlekać, tylko czym prędzej zabrać się za sporządzanie wniosków dotacyjnych. My osobiście polecamy pośpieszne pisanie wniosków do działania Horyzont 2020.

Program Horyzont 2020 jest największym w historii programem finansowania badań naukowych i innowacji. Kierowany jest on do przedsiębiorstw wchodzących w skład sektora MŚP. Dzięki programowi otrzymają one dostęp do wielu źródeł wsparcia, m.in. do specjalnego Instrumentu dla MŚP. Celem programu jest wsparcie udziału tych przedsiębiorstw w projektach badawczych oraz pobudzenie ich innowacyjności i potencjału w komercjalizacji produktów i usług. Jego celami szczegółowymi będą: upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa oraz nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa.

Dokładny opis działań dotyczących programu znaleźć można w “Pakcie dla Horyzontu 2020”. Pisanie wniosków do działania Horyzont 2020, jak zresztą i do każdego innego programu, nie należy jednak do łatwych zadań. Dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą firmą, która oferuje pomoc w sporządzeniu takiego wniosku i zadba o skompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60