You are here

Pisanie wniosków Inteligentny Rozwój

Pozyskiwanie dotacji z pewnością interesuje nie jednego przedsiębiorcę, który chciałby rozpocząć prowadzenie własnej działalności lub po prostu wspomóc finansowo firmę już istniejącą. W wielu przypadkach na zamiarach się kończy, ponieważ osoby zainteresowane, po prostu nie wiedzą, jak się za to zabrać.

Nic więc dziwnego, że stan polskiej gospodarki pozostawia wiele do życzenia... Właśnie w tym celu – poprawy gospodarki, Polska otrzymała pomoc finansową z Unii Europejskiej, która zostanie rozdysponowana na 6 krajowych i 16 regionalnych Programów Operacyjnych, które będą realizowane w ramach Polityki Spójności opracowanej na lata 2014-2020.

W całej procedurze pozyskiwania dotacji unijnych, najważniejsze okazuje się pisanie wniosków inteligentny rozwój. Jest to jeden z krajowych programów. Uważany jest za najbardziej znaczący program, który będzie mógł pomóc przedsiębiorcom w Polsce.

Pisanie wniosków inteligentny rozwój to podstawa do otrzymania pieniędzy z tego tytułu. Poprawnie uzupełniony wniosek jest już połową sukcesu, która uważana jest za najbardziej męczącą i najtrudniejszą czynność związaną z pozyskiwaniem dotacji.

Przewiduje się, że w roku 2020, czyli tuż po zakończeniu realizacji Polityki Spójności, Polska będzie na tyle bogatym krajem, że nie będzie mogła starać się o dofinansowanie unijne na taką skalę. Właśnie dlatego należy wykorzystać każdą szansę, która może przyczynić się do poprawy stanu gospodarki w naszym kraju.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60