You are here

Pisanie wniosków o dofinansowanie POIR 1.1.1

POIR 1.1.1 to nic innego jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 1.1.1 "szybka ścieżka" - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Jest to kontynuacja działania 1.4, które było realizowane w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu efektów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej to główny cel poddziałania 1.1.1.

Beneficjentami tego poddziałania są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Adresaci konkursu będą mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów, które obejmują realizację tytułowych badań lub prac nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji na rynku. Warunek jaki zobowiązani są spełniać jest taki, że przedmiotem projektów muszą być rozwiązania wpisujące się na tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.

Pisanie wniosków o dofinansowanie POIR 1.1.1 nie należy do najłatwiejszych zadań. Zwłaszcza mogą mieć z tym problem osoby, które nigdy nie pisały wniosku o dotację z Unii Europejskiej. Takie osoby zachęcamy, by zlecić pisanie wniosków o dofinansowanie POIR 1.1.1 profesjonalnej firmie zajmującej się pozyskiwaniem dotacji.

Szacowana ilość środków przeznaczonych w obecnej perspektywie finansowej na finansowanie wsparcia projektów wynosi blisko 1,9 mld euro.

Niestety w ramach tego naboru swoje wnioski składać mogą tylko MŚP, jednak nie jest wykluczone, że organizowane będą również konkursy dla dużych przedsiębiorstw oraz nowopowstałych firm typu start-up.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60