You are here

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.1

Z niedawno opublikowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informacji, już wkrótce, bo za dwa miesiące rozpocznie się nabór wniosków na działanie 1.1. Z uwagi na to, najwyższa pora wziąć się za pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.1.

Sporządzanie wniosków o dotacje to trudny, żmudny i skomplikowany proces. Wymaga on od businessmana dogłębnej znajomości regulaminu programu, jego założeń, głównych a nawet tych najbardziej szczegółowych celów. Wniosek poddawany jest kilkukrotnej i bardzo dogłębnej ocenie i weryfikacji, niedopuszczalne jest więc jakiekolwiek niedopatrzenie, niedopracowanie bądź popełnienie chociażby najmniejszego błędu.

Najczęstsze błędy podczas sporządzania wniosków o dotacje:

- inna suma kontrolna w wersji elektronicznej i papierowej,
- odmienne adresy i nazwiska osób ubiegających się o dotacje, we wniosku elektronicznym i papierowym,
- niezgodności w nazwie wnioskodawcy w tytule projektu i załączanymi dokumentami,
- brak potwierdzenia notarialnego upoważnienia do reprezentowania składającego wniosek,
- brak daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
- nieprawidłowo dobrane PKD,
- niespełnienie wymogów instytucji organizującej nabór,
- różnice w wartościach i liczbach w planowanym zakupie środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych.

Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz uzyskać dofinansowanie jednak nie wiesz czy poradzisz sobie z formalnościami, skontaktuj się z nami, pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.1 to usługa, która już teraz możemy Ci zaproponować.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60