You are here

Pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.4

Programy jakie realizuje Unia Europejska są od lat dużym wsparciem dla polskiej gospodarki, a poprzez to dla każdego z nas. Chociaż szansa jest bardzo duża, pozyskanie dotacji to nie coś łatwego. Wymagane jest, by każdy beneficjent złożył wniosek, w którym określić wysokość dofinansowania, jakie chce pozyskać, cel na jaki zostanie przeznaczone oraz zawrzeć inne dane wymagane regulaminami konkursu. Wniosek o dotacje jest więc kluczem do otrzymania środków unijnych.

W ostatnim czasie można otrzymać liczne dotacje z Regionalnych Programów operacyjnych. W związku z tym intensywnie pomagamy beneficjentom w pozyskiwaniu dotacji. Jedną z naszych usług jest pisanie wniosków o dofinansowanie z działania 1.4 czy 1.2 RPO woj. dolnośląskiego.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60