You are here

Pisanie wniosków o dofinansowanie z poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne POIR

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ma na celu wsparcie projektów, które polegają na realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Niezbędne jest zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych dla rozwoju przedsiębiorstw i poprawy ich konkurencyjności wobec innych przedsiębiorstw, dlatego pisanie wniosków o dofinansowanie z poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne POIR wydaje się być tak słuszne.

Dofinansowanie w ramach poddziałania 4.1.4 mają szansę uzyskać projekty charakteryzujące się nowością przewidywanych efektów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na światowym poziomie. Projekty mogą być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjum. NCBiR określa liczbę podmiotów konsorcjum do co najmniej 5, wśród których będzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60