You are here

Pisanie wniosków POIR

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest 6 krajowych programów operacyjnych. Niektóre są kontynuacją programów z poprzedniej perspektywy, inne – dostępne w latach 2007-2013 zostały już zakończone, a w ich miejsce powstały nowe całkowicie inne programy. Wśród tych 6 krajowych programów możemy wyróżnić: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja i Rozwój, PO Polska Wschodnia, PO Polska Cyfrowa, PO Pomoc Techniczna.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zastępuję Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Dofinansowanie z Unii w ramach tego programu mogą otrzymać przede wszystkim przedsiębiorstwa oraz sektor nauki. Przed otrzymaniem dotacji niestety trzeba zacząć od czynności jaką jest pisanie wniosków POIR. Aby to zrobić należy mieć plan, pewną ideę jak możemy zwiększyć innowacyjność w naszym przedsiębiorstwie, bo właśnie na zwiększeniu innowacyjności opiera się wniosek POIR. Gdy znajdziemy jakiś cel rozwoju możemy wziąć się za pisanie wniosków POIR. Nie jest to proste zadanie i ciężko jest samemu podołać temu zajęciu.

Dla pocieszenia mogę dodać, że wniosek nie musi być naszym problemem. Mając pomysł na projekt pisanie wniosków POIR może być zadaniem kogoś innego. Na rynku są firmy zajmujące się pomocą przy pozyskiwaniu dotacji unijnych. Napisanie wniosku to jeden z ich obowiązków. Co więcej nie musimy też już martwić się o załatwienie spraw z PARP. Wszelkie sprawy zostaną załatwione przez taką firmę.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60