You are here

Pisanie wniosków programu poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

W swojej ofercie posiadamy pisanie wniosków programu poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dofinansowania w ramach programu Programu PL07.

Beneficjentami programu są m.in. podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia, domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie,organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Alokacja środków to około 180 000 euro.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcą pozyskać dofinansowanie na realizację projektu. Z naszym gronem ekspertów otrzymasz dotacje. Gwarantujemy kompleksową pomoc w zakresie zdobycia dotacji oraz jej rozliczenia.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60