You are here

PO IG 8.1

Wspólnota Europejska w ramach Działania PO IG 8.1 oferuje przedsiębiorcom, związanym z branżą informatyczną szereg możliwości, skupionych w okół tematyki prowadzenia e-biznesu. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pokrycie 70% (w uzasadnionych przypadkach nawet do 80%) kosztów związanych z wdrażaniem rozwiązań e-biznesowych i wprowadzaniem na rynek nowej e-usługi, świadczonej automatycznie za pomocą Internetu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60