You are here

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka to narzędzie Unii Europejskiej, przez które wpływać może ona na rozwój rynków i gospodarek oraz stymulowanie podaży na rynku innowacyjnych usług. W dzisiejszym świecie, w krajach unijnych życie płynie szybko. Zabiegani obywatele oraz przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu, a więc duży nacisk kładzie się na wyeliminowanie konieczności wykonywania zbędnych czynności. Służą temu: wprowadzenie szybkich płatności, elektronicznych przelewów, elektronicznych przepisów, a także rozwój sektora usług świadczonych przez internet. Wiele procesów biznesowych można wyeliminować, bądź uprościć, dzięki ich automatyzacji. Za realizację wszystkich tych celów odpowiada Działanie 8.1 POIG, które polega na wspieraniu działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, a więc rozwój sektora e-usług.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60