You are here

PO inteligentny rozwój 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

PO Inteligentny Rozwój 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa to programy, które instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach poddziałania 1.1.1 o dofinansowanie mogą ubiegać się beneficjenci realizujący projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Poddziałanie PO Inteligentny Rozwój 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa realizowane jest w odniesieniu do dwóch grup przedsiębiorstw: MŚP oraz dużych w ramach odrębnych konkursów. Projekty realizowane przez beneficjentów mają szansę na dofinansowanie jeśli ich zakres wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, które dotyczą najbardziej innowacyjnych obszarów polskiej gospodarki.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach PO Inteligentny Rozwój 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa jest naprawdę wysoka, więc warto starać się o wsparcie unijne.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60