You are here

PO inteligentny rozwój 4.1.4 Projekty aplikacyjne

PO Inteligentny Rozwój 4.1.4 Projekty aplikacyjne to kolejny z programów w ramach którego, można się starać o dofinansowanie w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Dotacje z tego poddziałania skierowane są dla konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, które składają się z nie więcej niż 5 członków, pośród których 50% stanowią przedsiębiorstwa.

Celem poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" jest wsparcie projektów, obejmujących realizację eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych połączonych z realizację badań przemysłowych. Fundusze na tą realizację to łącznie 200 000 000 złotych.

Beneficjenci mogą składać już wnioski o tę dotację. Mogą także skorzystać z naszej pomocy w pozyskiwaniu tej dotacji. Zapraszamy do kontaktu!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60