You are here

PO IR

PO IR to nic innego jak skrót od Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Cele tego programu będą skoncentrowane na kwestiach takich, jak:

→ rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
→ pogłębianie starych oraz budowanie nowych połączeń między sektorami nauki i przedsiębiorcami,
→ zwiększenie jakości badań oraz poszerzenie pozycji krajowych jednostek naukowych.

PO IR kierowany jest głównie do małych i średnich przedsiębiorców, a także jednostek naukowych.
W czasie realizacji tego programu, większy nacisk zostanie położony na współpracę sektorów nauki i biznesu. Zdecydowanie działania te powinny zwiększyć komercjalizację wyników B+R, czyli „badania + rozwój”, co będzie mogło zapewnić lepsze i efektywniejsze wykorzystanie ich w gospodarce. Razem z takim podejściem, powinny zwiększyć się działania gospodarki, która będzie oparta na wiedzy, co przyniesie korzyści nie tylko przedsiębiorcom, ale także całemu społeczeństwu.

PO IR wprowadzi w gospodarkę nowe pojęcie – inteligentne specjalizacje, które są oparte na dofinansowaniu kierowanym przede wszystkim na obszary, które mogą pochwalić się dużym potencjałem rozwojowym. Nasz rząd był zobowiązany przeprowadzić takie badania na terenie Polski. Tym sposobem sprecyzowano 99 branż i technologii oraz 10 obszarów, w których Polska mogłaby się specjalizować.
Myślę, że przeważnie jest tak, że to co nowe, budzi pewnego rodzaju strach albo po prostu nie do końca jest przekonujące. W przypadku PO IR wiąże się to z samymi korzyściami. Za pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej, Polska będzie mogła się rozwijać, a przecież chodzi o to, aby wszystkim żyło się lepiej, prawda?

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60