You are here

PO PC

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, to program, który ma wykorzystać potencjał cyfrowy dla poprawy jakości życia. Cyfryzacja jest potrzebna w życiu każdego człowieka, by na bieżąco nieć dostęp do internetu i telewizji.
PO PC ma wiele celów. Został przygotowany dla Polaków, abyśmy mogli na co dzień korzystać z możliwości technologii cyfrowej. Dzięki niemu będziemy posiadać m.in.:

- Szeroko dostępny szybki internet
- Jak największe grono osób, które z internetu będzie korzystać na bieżąco
- Innowacyjne produkty i usługi cyfrowe
- Coraz wyższy odsetek przedsiębiorców korzystających ze sprzedaży internetowej
- Szybki dostęp do danych i informacji
- Wiele udogodnień w procesie nauczania

Beneficjentami PO PC będą przede wszystkim jednostki administracji rządowej, sądy, organizacje pozarządowe oraz jednostki badawczo - rozwojowe. Korzystać z niego będzie natomiast każdy z nas zarówno w domu jak i w pracy. Mimo powszechnego wyobrażenia, że w dzisiejszych czasach internet jest wszędzie, tak nie do końca jest. W Polsce znajdziemy wiele rodzin, które jeszcze z niego nie korzystały. Czas to zmienić, od tego właśnie jest ten projekt. Ma on przede wszystkim ograniczyć terytorialne różnice w dostępie do internetu.
Ważne jest także to, że staramy się poprawić jakość funkcjonowania urzędów, chcemy usprawnić ich działania. Dlatego też planuje się, aby dużo dokumentów i spraw załatwiać przez internet, a nie bezpośrednio w urzędzie.
PO PC to projekt, który ma rozwinąć Polskę i jej obywateli.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60