You are here

Poddziałanie 1.2.1

Poddziałanie 1.2.1 projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ma na celu wsparcie projektów B+R. Dokładniej chodzi tutaj o realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Beneficjentami programu są przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, uczelnie, organizacje pozarządowe oraz instytucje otoczenia biznesu.

Wszystkich, którzy chcą pozyskać szczegółowe informacje na temat poddziałania 1.2.1 zapraszamy do kontaktu. Pomożemy zdobyć dotację na realizację Twojego projektu. Zapraszamy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60