You are here

Poddziałanie 1.4.1 wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego, których interesuje ekspansja na rynki zagraniczne mogą starać się o dofinansowanie z Unii w ramach ogłoszonego właśnie konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego poddziałanie 1.4.1. wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Beneficjentami tego konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które aby być brane pod uwagę muszą wypełnić co najmniej dwa działania z listy wskazanej przez Instytucję Zarządzającą, z których przynajmniej jedno musi dotyczyć listy działań obowiązkowych.

Działania obowiązkowe obejmują między innymi: doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych, poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych czy wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych. Natomiast działania dodatkowe to udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy czy organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą.

Nabór na poddziałanie 1.4.1 wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych potrwa od 22 września 2015 r. do 6 października 2015 r., dlatego beneficjenci muszą spieszyć się z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie. Wszystkich formalności mogą dopełnić razem ze specjalistami naszej firmy. Zapraszamy do kontaktu, a pozyskanie dofinansowania na poddziałanie 1.4.1 wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych stanie się możliwe.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60