You are here

Poddziałanie 1.4.2 promocja gospodarcza regionu

Poddziałanie 1.4.2 promocja gospodarcza regionu, to program działający na terytorium województwa podlaskiego. Zakłada on otrzymanie dofinansowania w wysokości nawet 70-80% szacowanych kosztów inwestycji. Beneficjentami programu są małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomoc uzyskać można na inwestycję w środki trwałe (urządzenia, maszyny, wyposażenie itp.), wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowania). warunkiem jest, aby wymienione wartości i środki związane były z:
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
- wprowadzeniem nowych produktów lub usług;
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
- zmianą związaną z procesem produkcyjnym w danym przedsiębiorstwie.

Wnioski składa się w Departamencie Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
- 50% dla przedsiębiorstw w sektorze transportu i w przypadku pomocy de minimis;
- 60% dla średnich przedsiębiorstw;
- 70% dla małych przedsiębiorstw;

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy udzielą Ci wszelkich niezbędnych wiadomości i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z tematem: poddziałanie 1.4.2 promocja gospodarcza regionu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60