You are here

Poddziałanie 1.1.1

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorców tzw. szybka ścieżka to jedna z inicjatyw jakie realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt ma za zadanie wpłynąć na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorców poprzez wykorzystanie rezultatów jakie osiągnięte zostały dzięki pracom B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Poddziałanie 1.1.1 będzie wspierać jednostki, który należą do grupy małych oraz średnich przedsiębiorców. Podobnie działanie prowadzone były w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które realizowany był w minionej perspektywie finansowej.

Dofinansowanie pozyskają projekty, które realizować będą badania przemysłowe lub prace rozwojowe związane z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i wdrażaniem nowoczesnych produktów. Wszystko zmierzać będzie do rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej oraz zbudowaniu mocnej pozycji przedsiębiorcy na rynku.

Szacuje się, że środki, które zostaną wydatkowane na poddziałanie 1.1.1 równać się będą 1,9 mld euro. Jest to ogromna pula funduszy europejskich, o które już niebawem będą mogły ubiegać się zainteresowane podmioty gospodarcze. Oficjalny harmonogram naboru wniosków przedstawiony został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, od kwietnia 2015 roku ruszy wiele konkursów, w których przedsiębiorcy będą mieli możliwość pozyskania dotacji unijnej.

Jeśli zaintersowani są Państwo udziałem w Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorców tzw. szybka ścieżka szczegółowych informacji udzielą nasi konsultanci.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60