You are here

Poddziałanie 1.1.1 badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Jaki jest cel?
Celem jest podniesie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

NCBR jest pierwsza instytucją publiczną w Polsce wprowadzającą rynkowy system wsparcia, który redukuje formalności do minimum i skraca czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. W kwietniu 2014 r. ogłoszono pierwsze wyniki naboru na dofinansowanie projektów celowych. Dofinansowanie otrzymało 115 projektów (zakres wysokich i średnich technologii) - wyniosło ono 254 mln zł.

Poddziałanie 1.1.1 badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa to tak zwana inaczej “szybka ścieżka”. Adresatami konkursów są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Mogą oni ubiegać się o dofinansowanie projektów m.in. służących rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej. Warunkiem jest fakt, iż projekt musi wpisywać się w tzw. “Krajowa inteligentną specjalizację”.
Szacowana alokacja na lata 2014-2020 (przeznaczona na wsparcie całego Poddziałania 1.1.1) wynosi ok. 1,9 mld euro.

Potrzebujesz więcej informacji? Koniecznie skontaktuj się z naszymi ekspertami. Zapraszamy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60