You are here

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO inteligentny rozwój

Trwa konkurs o dotacje, który oferuje poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój. Jest to kontynuacja PO Innowacyjna Gospodarka. Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają na celu zwiększenie innowacyjności poprzez wykorzystanie osiągnięć i wyników pracy B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Wsparcie jakie otrzymało to poddziałanie wynosi około 1.9 mld EURO.

Nasza firma od lat zajmuje się pozyskiwaniem dotacji. W ramach naszych usług oferujemy Ci napisanie wniosku o dofinansowanie, opracowanie całościowej koncepcji projektu, zaproponowanie zestawu innowacji, które trzeba uwzględnić w projekcie oraz rozliczanie uzyskanej dotacji, analizę faktur i zapytań ofertowych.

Skontaktuj się z nami, by zyskać realną szansę na otrzymanie dofinansowania jakie oferuje poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO inteligentny rozwój.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60