You are here

Poddziałanie 1.1.1 dofinansowanie projektów

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jeden z programów krajowych, który realizowany będzie w związku z perspektywą dofinansowań 2014-2020. Nadrzędnym celem tego programu jest poprawa poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. W najbliższym czasie przedsiębiorcy będą mieli możliwość składania wniosków o dotację w Poddziałaniu 1.1.1. Projekt będzie miał na celu dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych pobudzających innowacyjność przedsiębiorstw a tym samym całej polskiej gospodarki. Stymulując rozwój i finansując zmiany w przedsiębiorstwach budowane będą kolejne stanowiska pracy, najważniejsze jest jednak aby były to trwałe i stabilne miejsca pracy dla kolejnych jednostek. Poddziałanie 1.1.1 dofinansowanie projektów to inicjatywa skierowana do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Jest to sektor podmiotów gospodarczych, które stanowią znaczną część rynku i często mają trudności w rozwoju. Działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój będą zmierzać do pobudzenia ich potencjału i umożliwienia im zaistnienia na rynku krajowym ale także międzynarodowym.

Poddziałanie 1.1.1 dofinansowanie projektów to jeden z wielu konkursów na jakie powinny się przygotować przedsiębiorcy. Alokacja środków na to działanie wynosi 1,9 mld euro, jest to bardzo duża pula funduszy, która zostanie wykorzystana na rzecz przedsiębiorców działających na terenie Polski. Wszystkie podmioty gospodarcze zainteresowane pozyskaniem dotacji szczegółowe informacje oraz profesjonalną pomoc mogą znaleźć w naszej firmie. Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60