You are here

Poddziałanie 1.1.1 nabór wniosków

Realizacja perspektywy finansowej 2014-2020 to kolejny okres, w którym polscy przedsiębiorcy będą mieli szansę na wdrażania bardzo kosztownych, innowacyjnych projektów dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Powoli pojawiają się harmonogramy naboru wniosków, które już niedługo będą mogli składać zainteresowani przedsiębiorcy. Jednym z działań jakie będą prowadzone jest projekt ”szybka ścieżka”, który umożliwi przedsiębiorcom pozyskanie dotacji na wzrost innowacyjności firmy. Poddziałanie 1.1.1 nabór wniosków to bardzo głośny temat za sprawą nie dawno ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju harmonogramu naboru wniosków, który planowany jest na kwiecień 2015 roku.

Przedsiębiorcy aby pozyskać dotację muszą sporządzić odpowiedni wniosek, który spełniał będzie wszystkie kryteria konkursu. Bardzo ważna jest wartość przedsięwzięcia ze względu na tworzenie nowych miejsc pracy, wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, podnoszenia aktywności eksportowej firmy, oszczędność surowców oraz energii. Podmioty sporządzające wnioski muszą wziąć pod uwagę wszystkie terminy składania dokumentów oraz wykaz załączników jakie należy dołączyć do głównego wniosku. Poddziałanie 1.1.1 nabór wniosków to bardzo interesujące aspekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach, którego to działanie będzie prowadzone.

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem wniosków o dotację. Zajmiemy się wszystkimi formalności odciążając Państwa, gwarantujemy profesjonalizm oraz szybkość w wykonaniu powierzonych nam zadań.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60