You are here

Poddziałanie 1.1.1 POIR

Do grona krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w latach 2014-2020 zaliczamy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR).

Realizuje on kilka działań, w tym “Projekty B+R przedsiębiorstw”. To z kolei dzieli się na dwa poddziałania: Poddziałanie 1.1.1 (Szybka ścieżka) oraz Poddziałanie 1.1.2 (Demonstrator). Poddziałanie 1.1.1 POIR, nazywane inaczej “szybką ścieżką”, dotyczy badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Jego celem będzie podniesie poziomu innowacyjności i ulokowanie Polski na lepszej pozycji w stosunku do innych państw. Poddziałanie 1.1.1 POIR kierowane jest do przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MŚP. O dofinansowanie można ubiegać się wówczas gdy projekty obejmować będą zarówno badania przemysłowe, rozwiązania technologiczne, jak i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej. Koniecznym do spełnienia warunkiem jest także wpisanie się projektu w tzw. krajową inteligentną specjalizację.

Budżet poddziałania 1.1.1 wynosił będzie około 1,9 mld euro.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą jaką niesie za sobą poddziałanie 1.1.1 POIR i chcecie mieć pewność, że wszelkie formalności zostaną dopełnione prawidłowo i w terminie, serdecznie zapraszamy do powierzenia nam przygotowań,takich jak napisanie wniosku dotacyjnego. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60