You are here

Poddziałanie 1.2.1

Podziałanie 1.2.1 "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" to kolejna szansa dla przedsiębiorców. Skorzystać z niej mogą jedynie jednostki z Dolnego Śląska lub Ci, którzy to właśnie na jego terenie pragną realizować projekt unijny.

Dofinansowanie z projektu jest bardzo duże, lecz zależne od wielkości jednostki, która się o nie stara. Jednak pula środków przeznaczonych na realizacje to kilkadziesiąt milinów złotych. Jest więc o co się strać.

Pozyskanie tak dużego wsparcia jest trudne. Dlatego jeżeli chcesz z niego skorzystać, powierz pozyskiwanie dotacji specjalistom czyli naszej firmie. Zapraszany do kontaktu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60