You are here

Poddziałanie 1.2.2

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przeznaczony jest dla:
- publicznych służb zatrudnienia,
- Ochotniczych Hufców Pracy,
- agencji zatrudnienia,
- instytucji szkoleniowych,
- instytucji dialogu społecznego,
- instytucji partnerstwa lokalnego.

Dofinansowanie mają szanse otrzymać projekty wspierające aktywizację zawodową ludzi młodych.

Poddziałanie 1.2.2 - chcesz pozyskać dofinansowanie? Zadzwoń i poznaj naszą ofertę. Zapraszamy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60