You are here

Poddziałanie 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, RPO WD

Poddziałanie 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, RPO WD to konkurs unijny przeznaczony dla wszystkich typów przedsiębiorstw (mikro-, małych, średnich i dużych), które zamierzają realizować projekt na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Ogólna kwota na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.2.2 A to około 6,4 mln złotych. Wsparcie mają szansę uzyskać projekty dotyczące badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, a także inwestycje związane z zakupem i dostosowaniem do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej.

Poddziałanie 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R przyczyni się więc do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności firm, dzięki unowocześnieniu prowadzonej działalności. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, którego nabór wniosków wciąż trwa.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60