You are here

Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze RPO dla województwa podlaskiego

Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze RPO dla województwa podlaskiego umożliwia uzyskanie dofinansowania dla funkcjonujących w regionie województwa instytucji otoczenia biznesu. Jeżeli sprzyjają one tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw, mogą starać się o środki na realizację projektu grantowego. Projekt ten musi zakładać dofinansowanie zakupu usług badawczych na rzecz MŚP w formie bonu lub voucheru na usługi badawcze.

Na realizację tego poddziałania przeznaczone jest łącznie 10 000 000 złotych. Z tych środków beneficjenci mogą otrzymać dotacje w maksymalnej wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Muszą oni jednak wnieść wkład na pokrycie minimum 15% kosztów kwalifikowanych.

Podmioty zainteresowane staraniem o dofinansowanie z środków poddziałania 1.2.2. RPO dla województwa podlaskiego, mogą skorzystać z pomocy naszej firmy. Zapraszamy do kontaktu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60