You are here

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego

Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego oferuje przedsiębiorcom dotacje na zakup usług badawczo-rozwojowych, które umożliwią wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskiego daje możliwość otrzymanie dotacji na zakup:
usługi badawczo-rozwojowej, polegającej za opracowaniu nowego lub ulepszeniu produktu bądź usługi albo zmianę procesową.
usługi związanej z wzornictwem,
usługi dotyczącej ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego.

O dofinansowanie z tego poddziałania mogą się starać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący własną działalność na terenie województwa małopolskiego. To do nich kierujemy również naszą ofertę. Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem dotacji unijnych, a w szczególności sporządzaniem wniosków. Jeżeli chcesz skorzystać z dotacji, jaką oferuje poddziałanie 1.2.3 RPO Małopolskiego, skontaktuj się z nami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60