You are here

Poddziałanie 1.4.2

Poddziałanie 1.4.2 realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Celem poddziałania jest polepszenie warunków do rozwoju MŚP.

Realizowane mogą być np. projekty tworzące powiązania kooperacyjne między przedsiębiorstwami, opracowujące standardy nowych usług obejmujące testowanie usług a także projekty związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego lub wprowadzeniu dodatkowych produktów/usług.

Jeżeli chciałbyś pozyskać dofinansowanie to powierz się w ręce ekspertów. Zwiększ swoje szansę dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu. Zapraszamy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60